Yükleniyor...

Sıkça Sorulan Sorular

1. Karadağ bağımsızlığını ne zaman kazandı?

Karadağ, 2006 yılında tam bağımsız bir ülke oldu. Eski Yugoslavya'dan ayrılan Sırbistan-Karadağ ile tek devlet oluşturuyordu.

 

2. Karadağ nerededir?

Karadağ, orta Akdeniz bölgesine aittir. Güney Doğu Avrupa'da yerleşik bir ülkedir, Adriyatik Denizi'nin güney kıyılarında yel alır ve genellikle ‘Adriyatik'in İncisi' olarak anılmaktadır.

 

3. Coğrafi özellikleri nelerdir?

Karadağ'ın toplam yüzölçümü 13.812 km'dir. Büyük bölümü yüksek dağlar, derin vadiler ve nehir kanyonlarla kaplıdır.  Büyük ova alanları ülkenin kıyı şeridine yakındır. Ülkenin Sırpça ismi de ‘Kara Dağ' demektir. Doğanın bütün güzelliğini ve gizemlerini içinde taşır. Büyük ve harika dağlarla kaplı olan ülke adeta denizin içine doğru girmektedir.

 

4. Sınır komşuları hangileridir?

Batı sınırında komşuları Hırvatistan ve Bosna-Hersek'tir. Kuzeyinde Sırbistan, doğusunda Arnavutluk ile komşu olup İtalya ile arasında Adriyatik Denizi bulunmaktadır. Kıyı uzunluğu 293 km'dir ve 73 km'si kumsal plajlardan oluşmaktadır.

 

5. Karadağ'ın iklimi nasıldır?

Karadağ'ın iklimi ılıman Akdeniz iklimidir, kuzeyinde ise karasal iklime sahiptir. Ortalama hava sıcaklığı yazları 27,4 oC, kışın ise 13,4 oC. Güneşten verimli oranda yararlanılan gün sayısı yılda 240 gündür ve yüksek bir seviyededir.

 

6. Karadağ'ın coğrafi avantajı nedir?

Karadağ bir Akdeniz ülkesi olarak çok önemli iki stratejik avantaja sahiptir. Deniz yolu ile diğer Akdeniz ülkelerine, karayolu ile de diğer Avrupa ülkelerine kolayca bağlanmış haldedir.

 

7. Karadağ NATO üyesi midir?

Karadağ, NATO'nun 29. üyesi olarak 3 Haziran 2017 tarihinde bu organizasyona katıldı.

 

8. Avrupa Birliği ile ilişkisi ne durumdadır?

Karadağ AB ile görüşmelerini başarılı şekilde 2012 yılında başlattı. Ülkenin 2020 başlarında AB'nin tam üyesi olması beklenmektedir.

 

9. Karadağ Para Birimi nedir?

Para birimi Euro'dur. AB'ye girme hazırlıkları çerçevesinde ülke Euro'ya geçme kararı almış ve uygulamaktadır.

 

10. Ortalama yaşam süresi kaç yıldır?

Karadağ ortalaması 74,6 yıldır. Kadınlarda bu süre 77,3 yıl iken erkeklerde 71,9'dur.

 

11. Karadağ'ın İnsani Gelişme Endeksi nedir?

Karadağ'ın İGE değeri 0,799'dur. Bir ülkenin İGE değeri, 1'e ne kadar yakınsa, insani gelişme düzeyi yüksek bir üşke olduğu anlamına gelir. 

 

12. Karadağ'ın siyasi ve hukuki sistemi nedir?

Karadağ'da parlamenter demokrasi mevcuttur. Başbakan, parlemento üyelerinden güven oyu almaktadır. Karadağ'daki hukuk sistemi Kıta Avrupası hukuk sistemidir.

 

13. Karadağ'da gayrimenkul neden popüler?

Bunun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Ülkenin makroekonomik kararlılığı,
  • Ülke kredisinin sürekli artması,
  • Elverişli vergi sistemi,
  • İş yapmanın kolaylaştırılması,
  • NATO ve AB ile bütünleşmesi.

14. Karadağ gayrimenkul piyasasına ait bilgiler nasıl elde edilebilir?

Final Consultancy olarak biz buradayız; çevrimiçi, çevrimdışı, herhangi bir zaman, 7-24 hizmet vermek üzere hazırız. Ve size sadece bir ‘tık' kadar uzaktayız.

 

15. Yabancı biri Karadağ'da nasıl oturma izni alır?

Karadağ yasalarına göre, gayrimenkul alan bir yabancı, bir yıl süreyle Karadağ'da oturma izni almaya hak kazanmış olur. Ertesi yıl bu izni uzatmayı da hakeder.

 

16. Oturma izni ne kadar zamanda çıkar?

Yaklaşık 1 ayda oturma izni çıkar.

 

17. Aile üyeleri nasıl oturma izni alırlar?

Eşlerden birisi oturma izni aldığı zaman, diğer eş de oturma izni almaya hak kazanmış demektir. Henüz 18 yaşını doldurmamış çocuklar da bu haktan yararlanırlar.

 

18. Karadağ AB'ne girince oturma izni devam eder mi?

Evet. Devam eder.

 

19. Oturma izni alan kişi Karadağ'da oturmak zorunda mıdır?

Hayır.

 

20. Oturma iznini ne zaman uzatmam gerekir?

Oturma izni her yıl, bir yıl süre ile, uzatılır. 

 

21. Aldığım daireyi kiraya verebilir miyim?

Evet, eğer isterseniz dairenizi kiraya verebilirsiniz. Bu işi sizin adınıza takip edebiliriz.

 

22. Yabancı yatırımcı kim olabilir?

Yabancı yatırımcı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Her ikisi de aynı haklara sahiptir. Yabancı yatırım para, menkul kıymetler, mülkler, hizmetler ve varlıkların hakları şeklinde olabilir.

 

23. Yabancı yatırımcının hakları nelerdir?

Yabancı yatırımcı, yaptığı yatırım ile şirketin işletmesinde ve/veya yönetiminde yer alma, tüm yatırımını ve sermayesini geri alma hakkına sahiptir. Yabancı yatırımcı, iç yasaların çerçevesinde güvenceye alınan tüm haklardan yararlanabilmektedir.

 

24. Karadağ Dünya Ticaret Örgütü üyesi midir?

Karadağ, Nisan 2012 tarihinde DTÖ üyesi olmuştur.

 

25. Karadağ'ın uluslararası kredi derecelendirme notu nedir?

Karadağ'ın, Standart&Poor's tarafından uzun vadeli kredilendirme notu BB seviyesinde, Moody's tarafından ise Baa1 seviyesindedir.

 

26. Karadağ'ın enflasyon oranı nedir?

2012 yılında %4,1 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon oranı, 2016 yılında -%0,4 olmuştur.

 

27. Kurumlar vergisi oranı kaçtır?

Avrupa'da en düşük kurumlar vergisi oranı olan %9'dur.

 

28. Katma Değer Vergisi oranı kaçtır?

Karadağ'da standart KDV oranı %19 olmakla birlikte turizm ve IT ekipmanlarında %7 ve bazı temel ihtiyaç ürünlerinde ise %0'dır. KDV beyan süresi 30 gündür.

 

29. Karadağ'da vergi teşvikleri nelerdir?

Yeni kurulmuş, üretim faaliyetlerini, ekonomik olarak az gelişmiş belediyelerde gerçekleştiren şirketler, iş operasyonlarının başlamasını takip eden ilk 3 yıl için gelir vergisi ödemekten muaftır.

 

30. Türk vatandaşlarına vize uyguluyor mu?

Türk vatandaşları, geçerli pasaportla vizesiz şekilde Karadağ'a giriş yapabilir, 90 güne kadar Karadağ'da kalabilir.